That One Time the Essay A Child Wrote over Winter Break was Way too Sci-Fi

Tên gốc: 子どもが書いた冬休みの作文が、SFすぎる件

Phần 2 của series “A Child’s Essay”, sequel của “That One Time the Essay A Child Wrote over Summer Break was Way too Fantasy”.

Lần này, thầy giáo của chúng ta lại tiếp tục phải đọc một bài luận văn kỳ lạ về “những gì em đã làm trong kỳ nghỉ đông” của, vâng, không ai khác ngoài Hiroshi-kun nhỏ bé tốt bụng của chúng ta.

Nguồn eng: https://yoraikun.wordpress.com/2017/08/10/that-one-time-the-essay-a-child-wrote-over-winter-break-was-way-too-sci-fi/

Nội dung: Winter Essay

Summer Essay / Nội dung